ARCHITEKTONICKÉ SLUŽBY

Máte v pláne kúpiť pozemok a neviete si správne vybrať? Máte vysnený dom a neviete ho nájsť v katalógoch? Chcete rekonštruovať rodinný dom alebo byt a máte málo informácií? Ponúkame poradenstvo a projektové služby pre všetky stavby. Architektonické služby poskytujeme tieto:

 • Predprojektová príprava -zameranie pozemku, stavby na rekonštrukciu, interiéru, ale aj geologický prieskum a iné
 • Architektonická štúdia – základný dokument, výkresy so základnými kótami a výmerami, vizualizácia exteriéru, interiér
 • Projekt pre územné rozhodnutie / DÚR – rozhodnutie o umiestnení stavby
 • Projekt na stavebné povolenie / DSP – výkresy stavebnej časti a aj jednotlivých profesií inžinierskych sietí a ich koordinácia
 • Realizačný projekt / RP – podrobné výkresy, vyriešené stavebné detaily, výkazy výmer a prvkov, položkový rozpočet
 • Spracovanie podkladov a výber dodávateľov
 • Autorský dozor pri realizácii stavby alebo investorský dozor za investora
 • Odborné stavebné poradenstvo – pred začatím rekonštrukcie, výstavby alebo kúpe nehnuteľnosti

banner-kontaktujte-nas-1

ARCHITEKTONICKÁ ŠTÚDIA

architektonické štúdie a vizualizácie

Architektonická štúdia má v prvom rade slúžiť na overenie vhodnosti zámeru. Dôraz sa kladie na vytvorenie správneho situovania, dispozície a funkčné priestorové a komunikačné väzby.

Štúdia dokáže rýchlo zistiť, či je zámer realizovateľný a za akých okolností. Zadávateľovi sa zhmotní jeho vízia, získa reálnu predstavu o tvare a fungovaní navrhovaného objektu. Štúdia by mala predchádzať všetkým investičným zámerom, je podkladom na rokovanie či už so susedmi alebo úradmi. Je finančne menej náročná a vyjasnia sa v nej hlavné požiadavky na ďalšie projekty.architektonicka-studia-atrum-

PROJEKTY

Ponúkame hlavne vypracovanie projektov rodinných domov -novostavby a rekonštrukcie a to vo všetkých projekčných stupňoch:

 • projekt pre územné konanie
 • projekt pre stavebné povolenie
 • realizačný projekt
 • zmena stavby pred dokončením
 • projekt skutkového vyhotovenia
 • projekt pre výber dodávateľa stavby

Projektujeme stavby rodinných domov, bytových domov, polyfunkčných objektov, urbanistické celky, interiéry a projektovanie záhrad.

Spolupracujem s výtvarníkmi vo všetkých oblastiach umení, ktoré obohacujú architektúru.

PORADENSTVO

Pokiaľ si neviete rady s výberom pozemku, s kúpou jestvujúceho objektu, chcete profesionálne posúdiť technický stav domu či bytu, treba sa obrátiť na nás, aby ste celoživotné úspory investovali rozumne. Nie každý pozemok je vhodný na výstavbu, nie každý dom je vhodný na rekonštrukciu.

Poradíme pri osadení domu, návrhu riešenia vjazdu na pozemok, pri výbere dodávateľa a odborne posúdime cenové ponuky na jednotlivé stavebné časti.

Autorský, prípadne investorský dozor vieme zabezpečiť pre Vašu stavbu.