VIZUALIZÁCIE HROMADNÁ GARÁŽ / VIEDEŇ

Vizualizácie – hromadná garáž pri železničnej stanici vo Viedni.

Vizualizácie pre rakúskych projektantov v spolupráci s Projektzeichner.

Na základe požiadaviek a podkladu výkresov bol vytvorený 3d model, v ktorom sa domodelovala predstava, ako by mali garáže vyzerať objemovo, dizajnovo a aké by malo byť materiálové riešenie. Oproti pôvodnému projektu sa totiž garáže plánujú o jedno podlažie zvýšiť a vizualizácie mali zhmotniť predstavu pre investora, realizačnú firmu a zástupcov mestskej časti.  Garáže majú slúžiť ako záchytné parkovisko pre možnosť prestupu na železničnú stanicu na okraji Viedne. Momentálne sa na riešenom pozemku nachádza parkovisko, ktorého kapacita by sa výstavbou hromadnej garáže viac ako zoštvornásobila.

Pri riešení modelu, jeho konštrukčných detailov opláštenia navrhovaného objektu bola spolupráca s rakúskym zadávateľom a firmou Projektzeichner inšpirujúca a veľmi zaujímavá. Na vizuálnom stvárnení sme sa rýchlo zhodli a našli elegantné a pôsobivé riešenie.