ŠTÚDIA KNIŽNICE A SÁLY / TRNAVA

Objekt knižnice a prednáškovej sály

Architektonická štúdia objektu v školskom areáli sa svojou hmotou a dizajnom snaží nadviazať na existujúce a plánované objekty vo svojom okolí, aby harmonicky zapadol do prostredia areálu. Skladá sa z dvoch hlavných funkcií.

Knižnica so študovňou

Dvojpodlažný stavebný objekt knižnice s priestormi študovní. V nej sú okrem skladu kníh a priestorov čitární aj administratívne priestory zamestnancov knižnice. Komunikačne je prepojený s objektom Prednáškovej sály, ktorá je výškovo umiestnená v medzipodlaží na južnej strane knižnice.

Prednášková sála

Jednopodlažný stavebný objekt vytvorený prízemnou časťou multifunkčnej sály. V nej sú okrem skladov zariadenia nachádza mobilne deliteľný veľkopriestor viacúčelovej sály s východmi do exteriéru a s prepojením na severnej strane s objektom Knižnice.