NÁVRH INTERIÉROV BYTOV / KVETOSLAVOV

Architekt navrhol rôzne varianty interiérov pre nové bývanie v Kvetoslavove v okrese Dunajská Streda. Cieľom bolo vytvoriť návrh praktického bývania moderného človeka s dôrazom na funkčnosť s prihliadaním na trendy doby a preferované materiály.